Qian Zhang

Alumni

Qian Zhang
  • Professor, Shengzhen Graduate School, Harbin Institute of Technology, Shengzhen, China